BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Resultatet av bokslutsarbetet, årsredovisning, är den sammanfattade rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått. Telge redovisning hjälper dig med arbetet. Tack vare erfarenheten och kompetens bistår Telge redovisning med arbetet.

  • årsredovisning
  • årsavstämning
  • bokslutstransaktioner
  • periodiseringar
  • avskrivningar
  • bokslutsdispostioner

Få en prisuppskattning

0
0
0
0