LÖNEADMINSTRATION

Löneadminstration är en viktig del av ett företag och tar en hel del tid. Att överlämna Löneadminstrationen till oss på Telge redovisning är en smidig lösning, exemplevis till företag som inte har tillräckligt många anställda.

Vi säkerställer att lönerna är rätt uträknade enligt lag och säkergör att era löner blir utbetalda även vid sjukdom eller semester. Era löneavdelning kommer alltid att vara bemannad utifrån era behov

Få en prisuppskattning

0
0
0
0