INKOMSTDEKLARATION

Om du har sålt digitala tjänster till privatpersoner i andra EU-länder under året kan du behöva lämna en inkomstdeklaration som tjänst hos oss på Telge redovisning. Vi hjälper dig att redovisa och betala moms för din försäljning enligt de särskilda ordningarna som kallas One Stop Shop (OSS). Du slipper då att registrera dig för moms i varje land du har sålt till. För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du registrera dig för OSS hos Skatteverket och ge oss fullmakt att skicka in din deklaration digitalt. Du kan läsa mer om OSS och hur du registrerar dig på Skatteverkets hemsida. När du har registrerat dig får du ett identifieringsnummer som du ska meddela oss. Du behöver också skicka oss en sammanställning av din försäljning per land och momsbelopp senast den 15:e i månaden efter varje kvartal. Vi kommer sedan att upprätta din deklaration och skicka den till Skatteverket. Du kan se din deklaration på Mina sidor och godkänna den med e-legitimation. När deklarationen är godkänd får du en kvittens som du kan dela med oss. Du behöver också betala momsen till Skatteverket senast den 20:e i månaden efter varje kvartal. Skatteverket kommer sedan att fördela momsen till de länder där du har sålt dina tjänster. Om du har några frågor om OSS eller vår tjänst är du välkommen att kontakta oss.