INKOMSTDEKLARATION

Oavsett hur ditt företagsbehov ser ut kan du lungt lämna ansvaret att deklarera och rapportera till Skatteverket till oss. Vi ger dig en sammanställning över vilka skatter företaget behöver betala, och när det ska betalas. Vi sköter även alla löpande deklarationer som en del av arbetet med den löpande redovisningen.

  • Skattedeklarationer
  • Momsfeklarationer
  • Inkomstdeklarationer bolag
  • Rapportering till Skatteverket
  • Personalens källskatt och sociala avgifter
  • K10